/ 2 نظر / 16 بازدید
سایه خیالی

ممکنه به سوال من جواب بدین!(حتی تو همین بلاگ ) دندونه 4 بالای من 10-12 سال روت کانال شده و1ساله روکش شده اما هی لق می شه ومجبورم برم تا دوباره بچسبوننش تاج دندون هم خیلی کوتاه چه راه حلی پیشنهاد می دین؟ متشکرم

[خرخون]