اولین ملاقات با دندانپزشک

 در شرایطی که هیچ مشکل مشخصی وجود نداشته باشد، اولین معاینة دهانی کودک باید 6 ماه بعد از رویش  اولین دندان شیری و حداکثر در یک سالگی انجام شود.
تأکید اصلی اولین ملاقات بر مشورت با والدین در مورد نقش آنها در زمینة پیشگیری می باشدکه شامل نوع رژیم غذایی، اقدامات بهداشتی دندانها و ارزیابی وضعیت فلورایدکودک می باشد.

- گرایش به سمت رفتار منفی در کودکی که از مشکل خود آگاهی دارد، دیده می شود. لذا بهتر است اولین ملاقات با دندانپزشک در یک موقعیت اورژانس نباشد، زیرا در جلسه اورژانس هدف حل مشکل بیمار است نه تشخیص  اساسی و کنترل بیمار.

- بیماری فعلی یا تاریخچه هر نوع اختلال مهم از جمله مشکلات پزشکی، مشکلات رفتاری یا ارتباطی یا اختلال در یادگیری کودک، همچنین سابقه بستری شدن کودک در بیمارستان حتماً باید به دندانپزشک اطلاع داده شود. کودکان دارای تجربه مثبت پزشکی معمولاً با دندانپزشکان همکاری بهتری دارند.

- گریه کودک یا چسبیدن به والدین نباید مانع انجام معاینه شود. لجبازی کودک در مقابل هیچکس دوام نخواهد داشت و معاینه اولیه و سپس معاینات مرتب آتی باعث می شود کودک خردسال بصورت یک بیمار خوب دندانپزشکی بدون ترس درآید.

- استفاده از مدلهای زنده مثل خواهر و برادر، والدین یا کودکان دیگر در مطب دندانپزشکی به کودک کمک می کنند تا وی ذهنیتی مثبت از تجربه دندانپزشکی پیدا کند و همکاری بهتری از خود، هنگام معاینه نشان دهد.

/ 0 نظر / 19 بازدید