آشنایی با برخی اصطلاحات

         ترمیم آمآلگام                                                              Amalgum filling

 ترمیم کامپوزیت                                                   Cosmetic filling

ترمیم دندان                  Reconstruction of broken down theeth

ارتودنسی                                                    Orthodonsy     

پر کردن چینی                                      Ceramic veneers            

زیبا سازی و ردیف سازی دندان           Asthetic veneer                     

درمان ریشه                       Root canal treatment                         

جراحی لثه              Gum disease treatment                                  

سفید کردن دندان           Tooth whitening ( bleaching )                 

کاشت ایمپلنت Dental implant                                                      

روکش و بریج دندان Cr                                                                

/ 0 نظر / 9 بازدید